Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα

Poster for the movie "Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα"

Όταν ένας στρατός από τους χειρότερους τυράννους και ικανότερους εγκληματίες όλων των εποχών συγκεντρώνεται για να εξολοθρεύσει εκατομμύρια, ένας άνθρωπος πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στο χρόνο για να τους σταματήσει.